En breu, aquesta pàgina web quedarà obsoleta. Si us plau, cliqueu l'enllaç a la nova pàgina web de l'equip TEMPLA. 
En breve, esta página web quedará obsoleta. Por favor, accedan a la nueva página del equipo TEMPLA. 
  
PRESENTACIÓ


TEMPLA és un taller permanent d'estudis medievals constituït per investigadors d'universitats, de museus i d'arxius de diferents precedències espanyoles i europees, amb especial rellevància de Catalunya. Els membres d'aquest equip de treball comparteixen interessos  i temes d’estudi des dels seus específics i complementaris àmbits d'especialització. 

Els fruits de les seves recerques i de les interaccions amb altres investigadors de diferents disciplines queden reflectits en els resultats dels projectes de recerca i accions acadèmiques, en les convocatòries científiques que organitzen anualment i en les publicacions que en resulten. Els investigadors de TEMPLA estan disposats a establir vincles i col·laborar amb altres grups de recerca i institucions científiques. Aquest equip pretén contribuir als intercanvis entre invesigadors plurals, així com proposar debats científics al voltant dels programes visuals i l’organització espacial en l’Edat Mitja, amb un particular esment als condicionants litúrgics i als escenaris arquitectònics. Pretenem, a més, constituir una plataforma de reflexió acadèmica sobre l’estatut social i acadèmic de la investigació sobre l’art i la cultura medievals. 

TEMPLA té la seva seu a l' Institut de Recerca Històrica  (Secció SPEPC) de la Universitat de Girona, independentment de la plural adscripció dels seus membres.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
facebook.com/templamedieval  @TemplaMedieval