Marc Sureda i Jubany
http://museuepiscopalvic.academia.edu/MSuredaJubany

Marc Sureda i Jubany (Girona, 1976) és conservador al Museu Episcopal de Vic des de 2008. És llicenciat en Història (1998) i doctor per la Universitat de Girona (2008). Ha estat docent als estudis d'Història i de Turisme de la Universitat de Girona i actualment és director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic i professor encarregat de curs a la Facultat Antoni Gaudí d'Història de l'Església, Arqueologia i Arts Cristianes (Ateneu Sant Pacià, Barcelona). Ha treballat com a investigador a l'Institut del Patrimoni Cultural de la UdG (2004-2007) i ha coordinat els serveis culturals de la Catedral de Girona i l'inventari artístic de la Diòcesi de Girona (2004-2008); dirigeix el programa de formació de guies del projecte Catalonia Sacra, de posta en valor del patrimoni de l'Església a Catalunya. La seva tesi doctoral, dedicada als precedents de la catedral de Girona, rebé el premi Josep Pijoan d'Història de les Arts (Institut d'Estudis Catalans, 2010).

Recentment ha estat comissari, juntament amb Sílvia Bravo, de l'exposició "Temps del Romànic. Art, vida i consciència",  produïda en el marc del programa de restauració i millora de monuments “Romànic Obert” (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - Obra Social ”la Caixa”) (2014-2017). També ha estat comissari de l'exposició "Viatjar a l'Edat Mitjana" al Museu Episcopal de Vic (2015-2015) i co-comissari de les versions anteriors d'aquesta exposició al Musée de Cluny de París (2014-2015) i al Museo del Bargello de Florència (2015), en el marc de la Xarxa de Museus d'Art Medieval d'Europa.

 

PERFIL INVESTIGADOR

Les seves investigacions s'han centrat en les relacions entre litúrgia i arquitectura medieval, particularment en l'àmbit catedralici català, així com en les fonts litúrgiques de l'Edat Mitjana, el mobiliari litúrgic romànic i gòtic, l'arqueologia antiga i medieval i la història de la museologia.

És director científic de la revista Quaderns del Museu Episcopal de Vic i membre del comitè científic de la prestigiosa revista d'art medieval Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa.

És membre de la Societat Catalana d'Estudis Litúrgics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans (secció històrico-arqueològica) i ha format part de comissions organitzadores de diversos col·loquis, simposis i miscel·lànies d'estudis.

 

PUBLICACIONS

És autor dels llibres La Congregació dels Dolors en el Besalú del s. XVIII (Besalú, 1999) i La Catedral de Girona (Madrid, 2005).

És coautor dels llibres: La Catedral de Girona. Redescobrir la seu romànica (Girona, 2000); Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià de Ramis. 1. El sector de l’antiga església parroquial (Girona, 2001); Pla de Palol. Un establiment romà de primer ordre a Platja d’Aro (Girona, 2002);  Les Muralles de Girona (Girona, 2004); Del Mont al Fluvià (Guies de Patrimoni Local) (Girona, 2005);  Aigua i conjunts termals a les ciuitates d’Emporiae, Gerunda i Aquae Calidae (Girona, 2006); L’església vella de Sant Vicenç (Tossa de Mar, La Selva) (Girona, 2007); Del fòrum a la Plaça de la Catedral. Evolució històricourbanística del sector septentrional de la ciutat de Girona (Girona, 2008).


Articles recents:

SUREDA i JUBANY, M. (coord.): Viatjar a l'Edat Mitjana (catàleg d'exposició al Museu Episcopal de Vic, 24 octubre 2015 - 14 febrer 2016), Institut Europeu de la Mediterrània, Barcelona, 2015.


SUREDA i JUBANY, M:  “Clero, espacios y liturgia en la catedral de Vic: la iglesia de Sant Pere en los siglos XII y XIII”, dins Medievalia 17, 2014, p. 279-320.


SUREDA i JUBANY, M: "Fragments d'una antiga consueta segons els usos de la catedral de Girona (ADG, fragments de manuscrits, núm. 32.)", dins Miscel·lània Litúrgica Catalana XXII, Societat Catalana d’Estudis Litúrgics – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2014, p. 149-165.


SUREDA i JUBANY, M: "Les lieux de la Vierge. Notes de topo-liturgie mariale en Catalogne", Vierges à l’Enfant médiévales de Catalogne: mises en perspective, Collection Histoire de l'Art, 5, Presses Universitaires de Perpignan, 2014, p. 39-69. 


SUREDA i JUBANY, M.: "Un recull d'estatuts del capítol de la Seu d'Urgell (1287-1328) (ACU, ms. afegit 1, olim ms. 7)", dins Miscel·lània Litúrgica Catalana XXI, Societat Catalana d’Estudis Litúrgics – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2013, p. 151-207.


BOTO VARELA, G.; SUREDA JUBANY, M., "Les cathédrales romanes catalanes. Programmes, liturgie, architecture",  Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa XLIV, Association Culturelle de Cuxa, Codalet, 2013, p. 75-89.

SUREDA i JUBANY, M., "La imagen en el altar. Reflexiones sobre localización, propiedades y utilidades de la imagen esculpida a partir de ejemplos catalanes del medioevo", dins Codex Aquilarensis 28, Aguilar de Campoo, 2012, p. 75-94.

NOLLA i BRUFAU, J. M.; SUREDA i JUBANY, M., “La recuperació de la Girona romana. Assaig d'historiografia”, dins VIVÓ, D.; PALAHÍ, L.; NOLLA, J. M.: Parva Gerunda, Ajuntament de Girona, Girona, 2012, p. 13-23.

SUREDA i JUBANY, M.; CAO COSTOYA, D.: "Del «Círcol» al MEV. La col·lecció d'art i la documentació del Museu del Cercle Literari de Vic (1879-1888)", Quaderns del Museu Episcopal de Vic V, Museu Episcopal de Vic, Vic, 2011-2012, pp. 143-190.

SUREDA i JUBANY, M.: "Una troballa recent: la Marededéu del Claustre de Ripoll", Taüll 35, Secretariat per a la Custòdia i Promoció de l'Art Sacre de la Conferència Episcopal Tarraconense, Girona, maig-juny 2012, pp. 32-37.

SUREDA i JUBANY, M.: "Litúrgia i cultura en una canònica medieval catalana. Un inventari de la biblioteca de Santa Maria de Besalú (1429)", Miscel·lània Litúrgica Catalana XX, Societat Catalana d’Estudis Litúrgics – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2012, pp. 309-344.

SUREDA i JUBANY, M., "Cartographies d'une disparition. Plans anciens de la cathédrale romane de Vic", Le plaisir de l'Art au moyen âge. Mélanges offerts à Xavier Barral i Altet, Picard, París, 2012, pp. 384-393.

CAO COSTOYA, D.; SUREDA i JUBANY, M., "El museu del Cercle Literari de Vic (1879-1888). Una fita en els orígens de la museologia a Catalunya", AUSA XXV, núm. 167, Vic, 2011, pp. 131-172.

SUREDA i JUBANY, M., "In memoria eterna erit justus. Art, liturgie et mémoire au tombeau de Guillem de Montgrí (†1273)", Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa XLII, Association Culturelle de Cuxa, Codalet, 2011, pp. 221-231.

SUREDA i JUBANY, M., "Las reliquias del altar. Colección de lipsanotecas del Museu Episcopal de Vic", Ph. George (dir.), De reliquiis, à propos de reliques et de reliquaires de saints, Feuillets de la Cathedrale de Liège nº 102-112, 2010, pp. 47-62.

SUREDA i JUBANY, M., "Ut corpus sit conformis novo capiti (1347). El pas de la capçalera a la nau en la construcció de la catedral gòtica de Girona", Studium Medievale, III, 2010, pp. 271-304.pdf 

SUREDA i JUBANY, M., “La catedral de Vic a les darreries del segle XIV. Edició i comentari de la visita pastoral de 1388”, Miscel·lània Litúrgica Catalana XVIII, Societat Catalana d’Estudis Litúrgics – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2010, pp. 323-361. pdf  

SUREDA i JUBANY, M., “Architecture autour d'Oliba. Le massif occidental de la cathédrale romane de Gérone”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa XL, Association Culturelle de Cuxa, Codalet, 2009, pp. 221-236. 
pdf 

SUREDA i JUBANY, M.; i GROS i PUJOL, M. dels S., “El sacramentari de Sant Feliu de Girona (Girona, Museu Diocesà, ms. 46)”, Miscel·lània Litúrgica Catalana XVII, Societat Catalana d’Estudis Litúrgics – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2009, pp. 83-210.

SUREDA i JUBANY, M., ''La catedral i les seves sepultures: organització, economia, memòria. Una introducció'', J.M. Marquès i Planagumà, Inscripcions i sepultures a la Catedral de Girona, Diputació de Girona, Girona, 2009, pp. 13-48.

CONTACTE

Museu Episcopal de Vic

Pl. Bisbe Oliba, 3, 08500 Vic (Barcelona) (Spain)

Tel. (+34) 938869360

msureda@museuepiscopalvic.com