Miquel dels Sants Gros i Pujol

Miquel del Sants Gros i Pujol és Doctor en Liturgia (Maître en Sacrée Liturgie) per l’Institut Catholique de Paris (1965). En la seva trajectòria professional ha exercit com a Vicerector i docent al Seminari Diocesà de Vic (1966-1977), professor de la Facultat de Teologia de Catalunya (1970-2005), Conservador-Director del Museu Episcopal de Vic  (1978-2002) i Director de l’Arxiu Episcopal de Vic.

És President de la “Societat Catalana d'Estudis Litúrgics”, filial de l'Institut d’Estudis Catalans director de la revista Miscel·lània Litúrgica Catalana.

Membre investigador del projecte i+D+i:

  • Catedrales románicas en la provincia eclesiástica tarraconense (siglos XI-XIII): programas visuales, liturgia y arquitectura en Tarragona, Roda de Isábena, Huesca, Zaragoza y Pamplona. (HAR2012-32763). Ministerio de Economía y Competitividad (01/01/2013-31/12/2015). (IP.: Gerardo Boto Varela


PERFIL INVESTIGADOR


És un reconegut investigador en l'àmbit dels estudis litúrgics: història de la litúrgia, estudi i edició de textos litúrgics, anàlisi del mobiliari litúrgic de l'Edat Mitjana occidental, i arqueologia de conjunts litúrgics tardoantics i medievals. També ha investigat i publicat documentació medieval eclesiàstica de Catalunya  


Publicacions 

Miquel del Sants Gros i Pujol es autor dels llibres: Museu Episcopal de Vic: romànic, Sabadell, Ausa, 1991; Els Tropers prosers de la catedral de Vic : estudi i edició, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1999;  La Biblioteca Episcopal de Vic: un patrimoni bibliogràfic d'onze segles, Vic, Patronat d'estudis Osonencs, 2006; Troparium prosarium ecclesiae Cathedralis Vicensis, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2010.

Articles recents:

GROS, M. S., “El Sacramentari II de Gellona (Montpellier, Bit. Mun., ms. 18)”, Miscel·lània litúrgica catalana, 20 (2012), p. 53-232. 
pdf       

GROS, M. S.,  “Les sis parròquies mossàrabs de Toledo”, Revista catalana de teologia, 36-2 (2011), p. 523-534.

GROS, M. S., amb SUREDA JUBANY, M., “Una Llosa amb inscripció procedent de La Margineda (Andorra)”, Miscel·lània litúrgica catalana, 19 (2011), p. 213-232.

GROS, M. S., “El Sacramentari de Santa Maria de Vilabertran (París, BnF, lat. 1102)”, Miscel·lània litúrgica catalana, 19 (2011), p. 47-202.

GROS, M. S., "Un Libellus Paschae d'Hipona de vers els anys 420-430”, Revista catalana de teologia, 35-2 (2010) (Exemplar dedicat a: Miscel·lània d'homenatge al Prof. Dr. Josep Rius-Camps), p. 349-364. pdf 

GROS, M. S., amb SUREDA JUBANY, M., “El sacramentari de Sant Feliu de Girona (Girona, Museu Diocesà, ms. 46)”, Miscel·lània Litúrgica Catalana, 17 (2009), p. 83-210. pdf

GROS, M. S., “El Liber Ymnorum d'Aurelius Prudentius”, Revista catalana de teologia, 34-1 (2009), p. 189-205. pdf

GROS, M. S., “Notes sobre el "Llibre de la Pabordia Major" del Monestir de Sant Joan de les Abadesses”, Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 48 (2007), p. 31-46. pdf) 

GROS, M. S., L'inventari de l'antiga biblioteca de la catedral de Roda d'Isàvena”, Revista catalana de teologia, 32-2 (2007), p. 339-356. pdf) 

GROS, M. S., “El Libellus Paschae de Priscil·lià d'Avila dedicat a Amància”, Revista Catalana de teologia, 31-2 (2006), p. 337-346. pdf

GROS, M. S., “Le culte des trois Archanges et de la Trinité à l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa”, en Le Moyen Âge dans les Pyrénées catalanes. Art, culture et société, 2005, p. 93-98.


CONTACTE

Arxiu i Biblioteca Episcopals de Vic

Carrer Santa Maria, 1

08500 Vic (Spain)

Tel:  (34) 93 8894432

Fax: (34) 93 8894807

b.vic.episcopal@diba.es