Publicacions 2009

Studium Medievale, revista de Cultura visual- cultura escrita, nº 2, 2009, ISSN 2013-1992 (pdf)


Gerardo Boto Varela (ed.), Imatges medievals de culte: talles de la col·lecció El Conventet: exposició: del 3 d'abril al 24 de maig de 2009,  Girona, ISBN 9788461296668 2009

Gerardo Boto Varela (coord.), Els monestirs benedictins a l'antic comtat de BesalúBarcelona, ISBN 9788489841628, 2009

Gerardo Boto Varela, "Ora et memora: il chiostro di San Domenico di Silos ; castellumparadisummonumentum", en Medioevo. Immagine e memoria, coord. A. C. Quintavalle, Parma, 2009, pp. 213-232

Gerardo Boto Varela, "Morfogénesis espacial de las primeras arquitecturas de San Isidoro. Vestigios de la memoria dinástica leonesa", en Siete maravillas del románico español, coord. P. L. Huerta Huerta, Aguilar de Campoo, 2009, ISBN 9788489483590, pp. 151-192

Marta Serrano Coll,  "La jerarquia de l’espai en els edificis religiosos benedictins: alguns exemples del comtat de Besalú i els seus voltants”, en Gerardo Boto Varela (Coord.), Síntesi. Quaderns dels Seminaris de Besalú. Els monestirs benedictins a l’antic comtat de Besalú, Centre de Besalú i els seu Comtat Centre d’Estudis, Besalú, 2009, ISBN 978-84-89841-68-8, D. Leg. B-29.478-2009, pp. 35-54

Esther Lozano López, "La difusión de imágenes y discursos teológicos en los monasterios benedictinos: Silos como ejemplo", en Gerardo Boto Varela (Coord.), Síntesi. Quaderns dels Seminaris de Besalú. Els monestirs benedictins a l’antic comtat de Besalú, Centre de Besalú i els seu Comtat Centre d’Estudis, Besalú, 2009, ISBN 978-84-89841-68-8, D. Leg. B-29.478-2009, pp. 149- 163

José Luis Hernando Garrido, “La Catedral Vieja de Salamanca: los cimborrios del Duero y la escultura tardorrománica”, en Siete maravillas del románico español. Las Claves del Románico, Aguilar de Campoo, 2009, pp. 85-107. ISBN 978-84-15072-30-0

José Luis Hernando Garrido, “Sobre arma Christi y tentenublos. Antecedentes de la iconografía de la cruz”, en El Árbol de la Cruz. Las cofradías de la Vera Cruz. Historia, iconografía, antropología y patrimonioZamora, ISBN 978-84-92572-07-62009, pp. 15-41. 

José Luis Hernando Garrido, Plurima mortis imago: del románico al gótico a través de la iconografía del juicio final en la pintura medieval de la Ribera del Duero”, Biblioteca. Estudio e Investigación, nº 24, 2009, Aranda de Duero, ISSN 1132-225X, pp. 189-208
 
Jose Luis Hernando Garrido, Patrimonio histórico e ideología: sobre vandalismo e iconoclastia en España: del siglo XIX al XXI, Nausicäa, Murcia, 2009, ISBN 978-84-96633-76-6
 
_______________
_________

César García de Castro, “Génesis y tipología de la cruz gemada en Occidente”, en Fernández Conde, J. y García de Castro Valdés, C. (eds): Poder y simbología en Europa, siglos VIII-X. Actas del Symposium Internacional, Oviedo, 22-27 de septiembre 2008, Territorio, Sociedad y Poder, Anexos, 2, Gijón, Ediciones Trea, 2009, pp. 371-400. ISSN: 1886-11

César García de Castro Valdés,  “La Sección arqueológica del Museo de la Iglesia de Oviedo”, en: Barón Thaidigsmann, J., Garc ía de Castro Valdés, C., González Santos, J.,  Hevia Vallina, A., Kawamura Kawamura, Y., Madrid Álvarez, V., Platero Fernández-Candaosa, R. y Sanhuesa Fonseca, M.: Museo de la Iglesia de Oviedo. Catálogo de sus colecciones. Oviedo,Museo de la Iglesia, 2009, págs. 55-73. ISBN: 978-84-613-6811-2

 

Yayoi Kawamura Kawamura y César García de Castro, “Díptico de Flavio Strategio Apión”, en: Barón Thaidigsmann, J., García de Castro Valdés, C., González Santos, J.,  Hevia Vallina, A., Kawamura Kawamura, Y., Madrid Álvarez, V., Platero Fernández-Candaosa, R. y Sanhuesa Fonseca, M.: Museo de la Iglesia de Oviedo. Catálogo de sus colecciones. Oviedo,  Museo de la Iglesia, 2009, págs. 76-78. ISBN: 978-84-613-6811-2 

 

Francisco Javier Fernández Conde y César García de Castro, (eds): Poder y simbología en Europa, siglos VIII-X. Actas del Symposium Internacional, Oviedo, 22-27 de septiembre 2008, Territorio, Sociedad y Poder, Anexos, 2, Gijón, Ediciones Trea, 2009, 415 pp. ISSN: 1886-1121Marc Sureda i Jubanyarc: “Sant Bartomeu destruïnt l'ídol, de Joan i Perot Gascó (MEV 64). Nova aportació a la col·lecció de pintura renaixentista del MEV”, dins Quaderns del Museu Episcopal de Vic, III, Vic, 2009, p. 143-169.

Marc Sureda i Jubany.: “Sobre les naus úniques de la catedral de Girona”, dins P. Giráldez i M. Vendrell (coords), El gòtic meridional català: cases, esglésies i palaus, Clavell, Barcelona, 2009, p. 103-139.

Marc Sureda i Jubany: “Architecture autour d'Oliba. Le massif occidental de la cathédrale romane de Gérone”, dins Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa XL, Association Culturelle de Cuxa, Codalet, 2009, p. 221-236.

Marc Sureda i Jubany, i M. dels Sants Gros i Pujol: “El sacramentari de Sant Feliu de Girona (Girona, Museu Diocesà, ms. 46)”, dins Miscel·lània Litúrgica Catalana XVII, Societat Catalana d’Estudis Litúrgics – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2009, p. 83-210.


Marc Sureda i Jubany.: ''La catedral i les seves sepultures: organització, economia, memòria. Una introducció''dins J.M. Marquès i Planagumà, Inscripcions i sepultures a la Catedral de Girona, Diputació de Girona, Girona, 2009, p. 13-48.


Stéphanie Daussy, « Saint Côme et Saint Damien : sculptures amiénoises du XVIe siècle », Annales d’histoire de l’Art et d’Archéologie (Bruxelles), juin 2009.


Stéphanie Daussy, « Espace urbain et topographie de l’artisanat d’art à Amiens à la fin du Moyen Age », Espaces et mondes au Moyen Âge, Actes du colloque international de Bucarest, 16-19 octobre 2008, éd. de l'Université de Bucarest, 2009, p408-421.


Stéphanie Daussy, « Nouvelles recherches sur la façade occidentale de La Neuville-lès-Corbie (ca. 1525-1530) », Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, LXVIII (2009), p. 440-460.

Comments