TEMPLA. Raó de ser

Els investigadors de l'equip 
TEMPLA participen en diverses activitats de caràcter científic, que es desdobleguen en la investigació aplicada i en la difusió periòdica dels esdeveniments científics.

Una part dels investigadors participen en els projectes d'investigació concedits pel “Ministerio de Ciencia e Innovación”, competències ara assumides pel “Ministerio de Economia y Competitividad”; altres membres intervenen en activitats científiques, que es realitzen anualment.
En 
TEMPLA concorren i cooperen especialistes en història de l'art, arquitectura medieval, arqueologia de subsòl i de paraments, litúrgia i teologia medievals, paleografia i ciències de l'escriptura, conservació museogràfica i arquitectura de restauració.

El caràcter multidisciplinari i internacional de l'equip T
EMPLA, i la seva estreta relació amb geòlegs i restauradors de paraments del grup "Patrimoni UB" de la Universitat de Barcelona, permeten desenvolupar aproximacions científiques a edificis i imatges esculpides dels segles X-XIII, i fer-ho des de diferents plantejaments metodològics. Aquest equip té l'objectiu d'emmarcar les seves investigacions monogràfiques o transversals en l'ampli context cultural de l’Edat Mitjana.



PROJECTES D'INVESTIGACIÓ 

Investigadors de 
TEMPLA, amb el Dr. Gerardo Boto com IP, han obtingut consecutivament dos projectes d'investigació de Pla Nacional R+D+i, atorgats pel “Ministeri de Ciència i Innovació” i el “Ministeri d'Economia i Competitivitat”, respectivament.

El 
primer projecte, amb el títol "Organització funcional dels espais eclesiàstics a les seus episcopals de la Catalunya Vella (I): La Seu d’Urgell, Elna, Girona i Vic (ss. IX-XII). Anàlisis tecnològiques i documentals de l'arquitectura i els programes visuals", s'ha desenvolupat entre els anys 2010 i 2012.

El 
segon projecte, “Catedrals romàniques a la província eclesiàstica tarragonina (segles XI-XIII): programes visuals, litúrgia i arquitectura a Tarragona, Roda de Isábena, Huesca, Zaragoza i Pamplona” s'iniciarà a principis de 2013 i es perllongarà fins a finalitzar l'any 2015.

Tots dos projectes formen part d'una planificació conjunta que té com a objectiu examinar l'arquitectura sagrada i domèstica -i els programes visuals que proveïen de significació litúrgica i doctrinal- dels conjunts catedralicis d'una àmplia àrea geogràfica i administrativa (en termes eclesiàstics). La nostra perspectiva metodològica considera l'elecció de les herències culturals i les proposicions escèniques que responen a les necessitats o aspiracions funcionals de cada present.


Projecte I         Projecte II


DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT


1. Workshops dedicats a l'estudi de manifestacions culturals i artístiques en catedrals. En aquests tallers oberts es presenten els resultats de les investigacions d'alguns membres del projecte en el context d'altres investigadors aliens a l'equip TEMPLA. Se n'ha celebrat un a inicis de 2011 (Els recintes dels canonges i l’arquitectura de la reforma. Girona, 21/01/2011: Esther Lozano López (UAB-TEMPLA) – Santiaga Hidalgo Sánchez (Université Paris X–Nanterre) i un segon a finalitats de 2011 (The Artistic Legacy of Medieval Cathedrals in Present-day Europe. Girona, 11/11/2011: Claudia Rückert (Humboldt-Universität zu Berlin), Tom Nickson (University of York), Stéphanie D. Daussy (TEMPLA-Université Lille 3-Charles de Gaulle), Arnaud Timbert (Université Lille 3-Charles de Gaulle), Vinni Lucherini (Università degli Studi vaig donar Napoli Federico II), Pablo Abella (TEMPLA-IRH.Universitat de Girona), Marc Sureda (MEV-TEMPLA). Ja està prevista la celebració dels tallers de 2013 i 2014.



2. Col·loqui Ars Medievalis. Reunió científica anual celebrada a Aguilar de Campoo oberta a prestigiosos investigadors sèniors i a joves talents en la investigació de la història de l'art medieval. Dirigit per Gerardo Boto, amb participació activa de membres de l'equip TEMPLA (Pensar en imágenes, pensar con imágenes en la Edad Media, 2011; Creure en imágenes, creure con imágenes en la Edad Media, 2012). Aquesta iniciativa creix a partir de les experiències científiques dels col·loquis Studium medievale de Besalú (2007-2010) i el Seminari de Cultura escrita i Visual ‘Josepa Arnall i Juan’ de Girona (codirecció: Elisa Varela – Gerardo Boto).





3. Edició científica de la revista Codex Aquilarensis. Comitè editorial: Gerardo Boto, Jérôme Baschet, Alejandro García Avilés.





4. Celebració del congrés internacionalLes catedrals romàniques catalanes en el seu context europeu: Escenaris i escenografies / Las catedrales románicas catalanas en su contexto europeo: Escenarios y escenografías / Catalan Cathedrals in the European Context (10-12th c.). Stages and Sceneries (Girona-Vic, 7-10 de novembre de 2012). Dir. Gerardo Boto. Comité científic: Paolo Piva. Syble de Blaaw, Beat Brenk, Gerardo Boto. 25 ponències + 12 comunicacions. Intervencions dels membres de l'equip TEMPLA: Justin Kroesen, Marc Sureda-Miquel del Sants Gros, Marta Serrano-Esther Lozano, Stephanie D. Daussy, Gerardo Boto.



5. Publicació del llibre monogràfic i col·lectiu: La Catedral de La Seu d'Urgell. Poder, creació i mudances del grup episcopal. Gerardo Boto Varela (coord.). Editorial acceptada: British Archaeological Reports, Oxford. Previsió editorial. 2013.