TEMPLA Research‎ > ‎TEMPLA recerca‎ > ‎

Projecte II

"Catedrales románicas en la provincia eclesiástica tarraconense (siglos XI-XIII): programas visuales, liturgia y arquitectura en Tarragona, Roda de Isábena, Huesca, Zaragoza y Pamplona”. (2013-2015)

Aquest segon projecte es planteja en continuïtat argumental amb el desenvolupat durant els anys 2010-2012. Es proposa estendre a nous conjunts la perspectiva metodològica i científica que aquest equip ha aplicat a l'estudi material i documental de l'arquitectura cultual i domèstica de comunitats canonicals i, amb ella, dels programes visuals que proveïen aquests espais de significació litúrgica i doctrinal. Aquest estudi pretén conèixer de manera exhaustiva els factors, condicionants, procediments i vocacions comunicatives que van coadjuvar la configuració dels espais eclesiàstics, els programes visuals i els dispositius devocionals de les seus episcopals del quadrant nord-oriental de la península ibèrica en els s. XI-XIII. El projecte estudiarà cinc seus catedrals de l'antiga Província Eclesiàstica Tarraconense abans de la seva amputació el 1318, cinc seus episcopals situades en l'actualitat en diferents comunitats autònomes: Tarragona, Roda d’Isàvena, Osca, Saragossa i Pamplona. Cadascuna d'aquestes seus revesteix un interès addicional des del punt de vista de les seves especificitats institucionals i històriques: seu metropolitana (Tarragona), seu d'antiga fundació (Pamplona, Saragossa), seu de fase única per a una diòcesi de breu existència (Roda) i seu de repoblació (Osca).